Trần Thị Vân Anh

 Em được bạn bè giới thiệu, do bạn em ngày trước học ở đây. Sau khi ra trường bạn ấy làm lương rất cao, nên em được bạn khuyên là học trường này vì học nhiều với máy và được học với chuyên gia người Thái Lan.