Trần Thị Thanh Thủy

Lúc đầu vào học thì em sợ kim do làm phun thêu chân mày. Nhưng từ từ thực hành kỹ thuật em lên rất nhanh. Khi thực hành có Cô đứng kèm nên em cảm thấy không còn sợ nữa.

  •  Em được bạn bè giới thiệu, do bạn em ngày trước học ở đây. Sau khi ra trường bạn ấy làm lương…
  • Em được học với các loại máy hiện đại và thực hành trực tiếp trên người thật. Nên khi đăng ký học…