Nguyễn Bích Hồng

Em được học với các loại máy hiện đại và thực hành trực tiếp trên người thật. Nên khi đăng ký học xong cũng an tâm. Trong lúc thực hành em được Cô Thanh Huyền hướng dẫn nên kinh nghiệm học được rất nhiều.