ĐỂ LẠI THÔNG TIN PHẢN HỒI CHO CHÚNG TÔI
HỌC VIỆN SPA THANH HUYỀN

50/15 Trường Sơn, Phường 2, Q Tân Bình, Tp HCM

Điện thoại : (028) 62 87 38 39

spathanhhuyen@gmail.com

www.spathanhhuyen.com - www.truongdaotaospa.edu.vn